PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA IV.ZOMBIE WALK KROMĚŘÍŽ

PRAVIDLA

Soutěží IV.ZOMBIE WALK KROMĚŘÍŽ se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaná strašidla, nestvůry a dýně. Řádně registrovaní jsou jen ti, kdo vyplnil registrační formulář, STARTOVNÉ DO SOUTĚŽÍ JE DOBROVOLNÉ, VÝTĚŽEK PŘEDÁME DĚTSKÉMU ODDĚLENÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY KROMĚŘÍŽ . 

Strašidla, nestvůry a dýně se účastní soutěží ve své věkové kategorii dle roku narození.

ZA DĚTI A JEJICH CHOVÁNÍ PŘI AKCI ZOMBIE WALK KROMĚŘÍŽ ZODPOVÍDAJÍ RODIČE. 

Každý účastník svou registrací prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla akce IV. Zombie Walk Kroměříž, souhlasí s nimi a během akce IV. Zombie Walk Kroměříž se jimi bude řídit. 

Pořadatel akce nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s IV. Zombie Walk Kroměříž a soutěžemi, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně, na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

Pokud by se soutěže nemohli uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

Každý účastník IV. Zombie Walk Kroměříž se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech. 

Součástí programu je umístění dýně ve městě, tuto dýni je každý učastník povinnen po ukončení akce, tj. následující den 1.11.2020, uklidit. Při instalaci, umístění dýně, je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a jakkoli ničit ani ohrožovat okolí.

Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly IV. Zombie Walk Kroměříž. V případě porušení pravidel, může pořadatel soutěžícího diskvalifikovat a následně vyloučit.

Každý účastník i neregistrovaný doprovod bude po celou dobu akce dodržovat mimořádná vládní opatření. Nebude se shlukovat na jednom místě. Nejedná se o žádné shromáždění, ani průvod, jak je každoročním zvykem. Bohužel letos se sraz strašidel koná v domácím prostředí a vidíme se jen na fotkách!

Zasláním fotografií a videa dáváte souhlas s uveřejněním těchto materiálů  pro účely propagace a nebudete po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.